Biokimyəvi analizator yarımavtomat RT-9700


 

Biokimyəvi analizator avtomat Chemray 420


 

Biokimyəvi analizator avtomat Chemray 120


 

Hematoloji analizator RT-7600


 

Biokimyəvi analizator avtomat Chemwell 2910


 

Biokimyəvi analizator avtomat Chemwell 4620


 

Elisa yarımavtomat Stat Fax 4200


 

Biokimyəvi analizator yarımavtomat Stat Fax 1904